İnsan Kaynakları

İnsan kaynakları politikamızı oluşturan temel faktör, farklı alanlardan uzmanlar toplamak ve onlara becerilerini kullanabilecekleri ve istedikleri alana odaklanabilecekleri bir ortam sunmak ve firmamızı onlar için cazibe merkezi haline getirmektir.